úvodo náskontakty
medicínska starostlivosť

autologná plazma - vlastná krv v liečbe pohybového aparátuVYUŽITIE PRIRODZENEJ SCHOPNOSTI REGENERÁCIE TELA.

Jedná sa o terapeutické využitie vlastnej krvi v liečbe rôznych ochorení pohybového systému.
ACP vzniká odberom asi 10 ml krvi pacienta a následnej centrifugácii trvajúcej asi 5 minút, pričom dôjde ku separácii červených a bielych krviniek od plazmy s koncentrovanými krvnými doštičkami. Tento získaný materiál obsahuje niekoľkonásobne väčšie množstvo rôznych rastových faktorov v porovnaní s rovnakým množstvom pacientovej krvi. Rastové faktory (PDGF AB a BB, IGF,EGF, VEGF,TGF Beta 1 a Beta2) aktivujú kaskádu protizápalových, regeneračných a reparačných procesov v patologicky zmenených tkanivách.

Po akomkoľvek úraze telo vysiela do zranenej oblasti veľké množstvo rôznych buniek. Tento materiál, ktorý obsahuje množstvo rastových faktorov, podnecuje a urýchľuje proces hojenia. Štúdie, ktoré boli vykonané na pacientoch po aplikácii ACP, potvrdzujú zosilnenú odozvu liečenia, ktorá je výsledkom väčšieho množstva rastových faktorov obsiahnutých v tomto koncentráte.

Využitie v praxi:

 • defekty chrupavky I – III stupňa
 • ruptúry ligmentov
 • zápaly šliach
 • poškodenia rotátorovej manžety
 • natrhnuté svaly
 • opätovné natrhnutia ACL, PCL
 • poranenia meniskov
 • športové úrazy

Výhody ACP :

 • biologická liečba, jednoduchá aplikácia, bezbolestnosť
 • ambulantná liečba nevyžadujúca si hospitalizáciu
 • bezpečná liečba vlastnou krvou – odpadá akékoľvek riziko infekcie a alergickej reakcie
 • rýchlosť – jedna aplikácia trvá 30 minút

Ako sa ACP metóda aplikuje :

 • Po dôkladnom vyšetrení pacienta, správnej indikácii k ACP sa pacientovi odoberie krv do pripraveného setu
 • Následnou úpravou krvi pacienta dochádza k aktivácii rastových faktorov, ktoré sa aplikujú do postihnutého miesta.
 • Počet a intenzita sedení: 4 až 6-krát v priebehu jedného až dvoch týždňov.
wtf

Čo sa deje po podaní ACP:

 1. Pacient môže poča s 48 hodín po injekcii pociťovať miernu bolestivosť v oblasti vpichu. Použité môžu byť analgetiká.
 2. Nesteroidné protizápalové lieky (ako Ibalgin, Diclofenac, Movalis, Aulin, Coxtral,...) sú poča s jedného týždňa po aplikácii zakázané pre ich vplyvnenie a interakciu s ACP.
 3. Odporúčané je tiež obmedzenie fyzickej aktivity asi na 24 hodín po aplikácii.
 4. Po dvoch týždňoch sa zahajuje rehabilitácia a návrat športovej aktivite je možný po štyroch týždňoch, ak ju pacient toleruje.
 5. Po 8 týždňoch je pozorovaná asi 60 % redukcia bolestí a po 6 mesiacoch je zlepšenie 81%.
autologná plazma

Cena aplikácie

Cena jednej aplikácie na našom pracovisku je 200 Eur.
ARTHROTEX ACP Bio systém
nie je hradený zdravotnou poisťovňou.