úvodo náskontakty
medicínska starostlivosť
vákuum kompresívna (podtlakovo pretlaková) terapia

Je vykonávaná fyzioterapeutom individuálne s klientom. Je cielene zameraná na udržanie alebo obnovu telesných pohybových funkcií, na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu.

Súčasťou procedúry je:

  • Komplexné rehabilitačné vyšetrenie vrátane reflexnej a manipulačnej liečby pohybového aparátu
  • Liečebná telesná výchova detí a dospelých s využívaním špeciálnych metodík
  • Mobilizačné a reflexné cvičenia
  • Liečebná telesná výchova neurologických ochorení
  • Liečebná telesná výchova ochorení pohybového aparátu, po úrazoch a operačných stavoch
  • Využívanie špeciálnych metodík cielene podľa indikačného zamerania – nervovo- svalové facilitácie podľa Kabáta, analytická gymnastika podľa Kenny, cvičenie podľa Brunkowovej ,Freemana, Kalterborna, Mc Kenzieho pri ochoreniach chrbtice ortopedického a neurologického charakteru.

 

  • Program pre skoliotikov –cielené cvičenie korigujúce patologické zakrivenia chrbtice, polohovanie
  • Cvičenie pre osteoporotikov
  • Cvičenie v tehotenstve
  • Cvičenie s využitím pomôcok Bosu, fit lopta, stacionárny bicykel, nestabilná úseč